YETİŞEN KAUÇUK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Bu dokümanda açıklanan Yetişen Kauçuk Etik Kuralları tüm Yetişen Kauçuk çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarını, İştiraklerini, Tedarikçileri, Aracıları, Yüklenicileri, vekaleten iş görenleri ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kısaca Yetişen Kauçuk çalışanlarını kapsar. Tüm Yetişen Kauçuk çalışanlarından Yetişen Kauçuk Etik Kuralları’na uymaları beklenir.

Yetişen Kauçuk Etik Davranış Kurallarına erişmek için tıklayınız.

Etik Kurul İletişim : etik.kurul@yetisen.com