İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • İş kazalarının da meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi,
  • Çalışanlarımıza ve çalışan temsilcilerimize danışılması ve katılım sağlanması ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yerel ulusal ve uluslararası yükümlülükleri ilgili standartları ve yasal gereklilikleri karşılamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşımla tehlikeleri ortadan kaldırmak ve risk analizlerine göre aksiyon alarak riskleri azaltmayı, sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı arttırmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işverenlerimize, tedarikçilerimize, ziyaretçilerimize ve stajyerlere yönelik İSG konusunda sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamayı,

Beyan ve taahhüt ederiz.