KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Üretim ve müşteri ilişkilerinde mevcut önder imajının sürdürülmesi, geliştirilmesi ve yenilenerek büyümenin sağlanması,
 • Mali disiplinin korunması ve maliyet düşürmeye yönelik faaliyetler ile karlılığın sağlanması,
 • Müşteri ihtiyaç, beklenti ve standart şartlarına uygun ürün ve hizmetlerin sunulması yolu ile müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması,
 • AR-GE, ÜR-GE ve Üretim süreçleri başta olmak üzere tüm değer katan süreçlerimizde sürekli iyileştirme felsefesini ön planda tutarak süreçlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırmaya yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi,
 • Risk ve fırsatları değerlendirme bakış açısı ile iş süreçlerimizin ve performansımızı geliştirecek yaklaşımların uygulanması,
 • Tedarikçilerin ürün, hizmet ve müşteri şartlarına uygun bir şekilde geliştirilmesi,
 • Teknolojiyi izleyerek ve gereken teknolojik gelişmeleri uygulayarak, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda gerekli görülen alt yapı yatırımlarının planlanması, uygulanması ve etkinliğinin sağlanması
 • Ulusal ve uluslararası standartlara, yasal mevzuatlara tam uyumun sağlanması,
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğine en üst seviyede özen göstererek motivasyonlarının sağlanması, eğitim faaliyetleri ile kalifikasyonlarının arttırılması ve kalite bilincinin oluşturulması
 • Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu ile şirket ve birim hedeflerine ulaşılması
 • Sürekli iyileştirme, geliştirme ile kalite anlayışı ve standart şartlarını gerekli kaynakları sağlayarak yerine getirilmesi.