İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

• Doğru insanları şirkete kazandırmak için “çağdaş seçme, teknik ve yöntemlerini” uygular, belirler ve işe alır.

• Çalışanlarını şirket kültürü, politikaları ve ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirir ve geliştirir.

• Çalışanların performanslarını birey ve takım olarak en üst seviyede göstermelerine destek verir; sistematik, objektif, adil bir şekilde ölçer ve değerlendirir.

• Çalışanların yüksek motivasyon ile çalışacağı uygun ortamı yaratır ve tutundurur.

• Şirketin büyüme ve gelişme stratejileri içinde çalışanların eğitimine azami önemi gösterir ve daha önemli görevlere hazır olmalarını sağlar.

• İnsan Kaynakları sistemlerini ve uygulamalarını; şirketin misyon ve vizyonuna bağlı stratejilerini mümkün kılacak şekilde geliştirerek etkin yönetir.

• Bütün bu adımları gerçekleştirirken; insana saygıyı ön planda tutarak, iç iletişimi etkin kılmaya, aidiyet duygusunu artırmaya önem gösterir.