ÇEVRE ve İSG YÖNETİM SİSTEM KAPSAMI

Yetişen Kauçuk Eşya İmalat ve Sanayi Tic. A.Ş. Derince Mahallesi Yurt Sokak No:8 adresinde bulunan tesisimizde ileri ürün teknolojisi kullanarak tasarlanmış makine parkı ve üretim bandı ile, 15.000 m2 kapalı olmak üzere toplamda 30.000 m2 alana kurulmuş üretim tesisine sahip olup Uluslararası norm ve standartlarda OEM ve yenileme pazarında global tedarikçi olarak hizmet vermektedir.

Yetişen Kauçuk, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim sistemlerinin gereklerini yerine getirmek için Planla- Uygula- Kontrol Et- Önlem Al metodolojisini benimsemiştir.

Bu metot ile;

Planla: Çevre ve iş Sağlığı Güvenliği politikaları ile uyumlu sonuçların ortaya çıkması için amaç süreçlerin oluşturulmasını,

Uygula: Süreçlerin uygulanmasını,

Kontrol et: Süreçlerin politika, amaç, hedefler, yasal ve diğer gerekliklere göre izlenmesi, ölçülmesi ve raporlanmasını,

Önlem al: Çevre ve iş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemi performansının sürekli iyileştirmek için önlem alınmasını kapsar.

Yetişen Kauçuk Eşya İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması olarak, firmamızın stratejik hedeflerimize ulaşmamızı etki eden iç ve dış hususlar analizi, müşteri özel istekleri dahil ilgili tarafların şartları, faaliyet, ürün ve hizmetleri, kurumsal birim, fonksiyon ve fiziksel sınırları, kontrol ve etkiyi gerçekleştirmek için yetki ve yeteneği değerlendirilerek kapsamı belirlenmiştir. Ürünlerimizin, faaliyetlerimizin yaşam döngüsü yaklaşımını dikkate alarak yapmış olduğumuz çevre boyut risk değerlendirme analizine göre, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve ÇYS sayesinde bu çalışmalarda süreklilik arz eden bir sistem oluşturmayı hedeflemiştir.  İSG yasal mevzuatın ışığı altında, firmamızdaki iş sağlığı güvenliği risk değerlendirme analizine göre  söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı ve bu ortamı yönetmeyi hedeflemiştir. Standart revizyonu, teknolojik ve yasal gelişmeler, kuruluşun yapısındaki değişiklikler vb. yönetim sistemlerini etkileyebilecek değişiklikler sonrası kapsam ve içeriği gözden geçirilir, gerektiğinde güncellenir ve ERP sisteminde dokümante edilerek tüm proseslerin erişimi sağlanır.

ÇYS VE İSG Kapsamında, proje aşamasından ürün teslimine kadar otomotiv sektörü için yağ, yakıt, su ve hava filtreleri için kauçuk hamur ve kauçuk conta üretimi faaliyetleri ve bunlarla ilgili tüm çalışmaları kapsar.

İmalatı yaptığımız proseslerimizde, ISO 14001 standardının ve yasal gerekliliklerini yerine getirerek atıkları kaynağında ayrıştırıp geri kazanımını sağlanmasına destek veren, oluşan endüstriyel atık suları arıtıp prosese geri kazandıran hava kirliliğini önlemek için çevre dostu enerji kullanarak, kirliliği önleyen ve kaynağında azaltarak tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımı, tabi olduğumuz tüm uygunluk yükümlülüklerinin takibi izlenmesi sürekli iyileştirmesi, bugün ve gelecekte tüm ilgili taraflarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini değerlendirilmekte ve karşılamak yer almaktadır.

 

ISO 45001 standardının ve yasal gerekliliklerini yerine getirerek hem kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uyumlu olduğunu gösterirken hem de iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenlik ve verimi arttırmak yer almaktadır.