ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak,
  • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerji kaynaklarını verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
  • Çalışanlara, çevre bilinci ve enerji kaynaklarının verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri vererek onları geliştirmek,
  • Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmek,
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak,
  • Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,
  • Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
  • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,

Yetişen Kauçuk olarak tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi ve sonuçlarımızı sürekli iyileştireceğimizi taahhüt etmekteyiz.