Kalite ve Çevre Politikamız

Picture3

YETİŞEN PLASTİK EŞYA İMALAT SAN. TİC. A.Ş. olarak faal halde olduğumuz;

Metal, Plastik Kalıp ve Plastik Parça Tasarımı, Üretimi, Pazarlama ve Satışı kapsamı dahilinde,

  • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini esas alarak müşteri memnuniyetini ve potansiyelini arttırmayı ve bunun için gerekli yatırımları gerçekleştirirken çevresel etkileri ve riskleri dikkate almayı,
  • Plastik aksam üretim sırasında oluşan atıklaraazaltıcı tedbirler almayı, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanlarını uygulamayı,
  • Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltarak kirlenmeyi önlemeyi,
  • Çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirmeyive sürekli iyileştirmeyi,
  • Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,
  • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir kalite/çevrehedeflerini değerlendirilmeyi, risk ve fırsat odaklı düşünce yapısının benimsenmesi ile  sürekli iyileştirilebilir yapıda tutmayı,
  • Şirket başarısını ve ürünlerin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmeyi, müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için ileri teknolojileri kullanmayı ve bunları yaparken üretim/çevre için uygulanan bütün yasal gerekliliklere ve ulusal/uluslararası standartlara uymayı,

ana politikası olarak benimsemiştir.