Kurumsal Sorumluluk Politikasi

Bu Kurumsal Sorumluluk Politikası, Yetişen Plastik çalışanlarının şirket çıkarlarına en uygun şekilde davranmasını ve şirket değerleri, sorumlulukları ve önceliklerine göre belirlenen etik kurallara eksiksiz uymasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Tüm Yetişen Plastik çalışanlarını kapsamaktadır.

Esas aldığımız temel ilkeler şunlardır:

Yetişen Plastik tüm çalışanlarının insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanır.

Yetişen Plastik insan haklarına saygılıdır. Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıdır.

Yetişen Plastik, kurum çalışanları arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmez.

Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı gösterip, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya göz yummayız.

Fabrikamızda çocuk işçi çalıştırmamaktayız. Genç işçi (stajyer) çalışanlarımızın çalışma saatlerini aşmadan gece veya tehlikeli koşullarda çalıştırmamayı taahhüt ederiz.

Çalışan ve yönetim temsilcileri tüm çalışanların istek ve şikayetlerini dinleyerek, yönetime bildirmektedir. Gerekli konularda çözüm yöntemleri bulunarak şikayetler sonlandırılmaktadır.

Personelin iş saatleri dışındaki zamanını değerlendirmesi kendisine özel bir konudur. Ancak Yetişen Plastik, personelinin performansını etkileyecek ve işine zarar verebilecek uygulamalar içerisinde olmasına izin vermez.

Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır. Yetişen Plastik hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermeyecektir.

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Yetişen Plastik faaliyet alanına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür. Şirketimizde ‘ ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ bulunmaktadır.